STATUSKONTROLL

 

Vi erbjuder kontrollmätning, felsökning och inmätning av kulvertlarm.

 

 

 

Våra statusmätningar ger dig den information som behövs för att planera underhållsarbetet. Detta sker genom att referensdata sparas från kontinuerligt utförda kontroller.

 

KONTAKT

 

 

 

 

 

Målsättningen med kontrollerna är att upptäcka fuktskador så tidigt som möjligt – så att ni kan sätta in åtgärderna i tid.

 

Att gräva i rätt tid, på rätt ställe och av rätt anledning – det är något vi är mycket noga med. Vi vet ju hur avgörande det är för dig och för förtroendet hos fjärrvärmeabonnenterna. Vi använder bästa tillgängliga teknik och våra mättekniker har långvarig erfarenhet av mätning och underhåll på fjärrvärmeledningar.

 

 

 

FREDRIK SUNDSTRÖM

Larm / Statuskontroll

 

Vi mäter fram felpunkterna i ert system och upprättar en åtgärdsplan med hög precision för att minimera kostnader och för att spara tid.

 

fredrik@heatia.se