Statuskontroll

Statuskontroll

Våra statusmätningar ger dig den information som behövs för att planera underhållsarbetet. Detta sker genom att referensdata sparas från kontinuerligt utförda kontroller. Målsättningen med kontrollerna är att upptäcka fuktskador så tidigt som möjligt – så att ni kan sätta in åtgärderna i tid.

 

Att gräva i rätt tid, på rätt ställe och av rätt anledning – det är något vi är mycket noga med. Vi vet ju hur avgörande det är för dig och för förtroendet hos fjärrvärmeabonnenterna. Vi använder bästa tillgängliga teknik och våra mättekniker har långvarig erfarenhet av mätning och underhåll på fjärrvärmeledningar.

FREDRIK SUNDSTRÖM

Larm / Statuskontroll

 

Vi mäter fram felpunkterna i ert system och upprättar en åtgärdsplan med hög precision för att minimera kostnader och för att spara tid.

Termografering

Genom termografering hjälper vi dig att upptäcka och lokalisera energiläckor i din bostad. Termografering utförs med hjälp av en värmekamera som mäter och hittar avvikelser från objektets normaltemperatur. Värmekameran ger en mycket tydlig bild av temperatursskillnader både inne och ute.

Vid misstanke om fukt- eller vattenskador.

Inför håltagning i golv eller andra ytor där det finns värmeslingor, dolda rör,

ledningar eller golvvärme.

Vid besiktning av nybyggnation för att hitta dolda fel.

För att hitta läckagekällan vid stora istappar.

HEATIA ENERGI AB  |  GJUTERIGATAN 27   |   652 21 KARLSTAD   |   054 - 85 03 35

Copyright © 2016 HEATIA Energi AB.

All rights reserved

Webb by: Lagom Design AB