SMG Totallösning

SMG Total

SMG

Ibland kan underhållet på ert nät bli lidande på grund av att det helt enkelt inte finns tid. Vårt senaste koncept är skapat för sådana situationer, där vi helt enkelt tar hand om problemet från start till mål.

Sök:

Vi statusmäter nätet, upprättar en handlingsplan och en prioriteringslista på de fel som upptäckts.

Mät:

Inmätning av påträffade felkällor. En åtgärdsplan upprättas utifrån mått och uppgifter från inmätningen.

Gräv:

Er entreprenör eller av oss tillhandahållen entreprenör kan nu med hjälp av åtgärdsplanen reparera felen.

HEATIA ENERGI AB  |  GJUTERIGATAN 27   |   652 21 KARLSTAD   |   054 - 85 03 35

Copyright © 2016 HEATIA Energi AB.

All rights reserved

Webb by: Lagom Design AB