Ritningar

Larmritningar

Att konstruera larmritningar i samband med nybyggnation är vanligt idag. Vi går ett steg längre och erbjuder att digitalisera befintliga larmsystem för att snabbare kunna hitta och åtgärda problem i fjärrvärmesystem.

 

 Ofullständiga och felaktiga larmritningar kostar i slutändan mycket pengar då det försvårar felsökningen och resulterar ofta i många onödiga timmars jobb. Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

FREDRIK SUNDSTRÖM

Larm / Statuskontroll

 

Fredrik har stor erfarenhet av larmsystem och känner till styrkor och svagheter i stora och komplicerade system. Fredrik är med i hela processen under digitaliseringen av ert larmsystem.

1

Vi kontrollmäter ert befintliga larmsystem och korrigerar fel på larmritningarna.

2

Vi digitaliserar alla larmritningar och sammanfogar äldre system/ritningar i dom nya digitaliserade versionerna.

3

När allt är klart har ni en komplett ritning som stämmer, en stor tidsbesparing vid framtida kontroller i systemet.

HEATIA ENERGI AB  |  GJUTERIGATAN 27   |   652 21 KARLSTAD   |   054 - 85 03 35

Copyright © 2016 HEATIA Energi AB.

All rights reserved

Webb by: Lagom Design AB