Montage

Montage

Våra montörer har den utbildning och kunnandet som krävs för ett riktigt utfört montage på marknadens olika skarvförband. Vi vet att det ibland inte blir som man planerat. I våra lokaler tillverkar vi skarvar efter ert behov, såväl t-muffar som böjar i önskad vinkel och storlek.

 

Vi utför även montage av isolering på era fjärrvärmecentraler samt tillhandahåller tillverkning/montage av skorstenshuvar och LPV.

HEATIA ENERGI AB  |  GJUTERIGATAN 27   |   652 21 KARLSTAD   |   054 - 85 03 35

Copyright © 2016 HEATIA Energi AB.

All rights reserved

Webb by: Lagom Design AB