LARMRITNINGAR

 

Att konstruera larmritningar i samband med nybyggnation är vanligt idag. Vi går ett steg längre och erbjuder att digitalisera befintliga larmsystem för att snabbare kunna hitta och åtgärda problem i fjärrvärmesystem.

 

 

 

Ofullständiga och felaktiga larmritningar kostar i slutändan mycket pengar då det försvårar felsökningen och resulterar ofta i många onödiga timmars jobb. Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

 

KONTAKT

 

 

 

1

 

Vi kontrollmäter ert befintliga larmsystem och korrigerar fel på larmritningarna.

 

 

2

 

Vi digitaliserar alla larmritningar och sammanfogar äldre system/ritningar i dom nya digitaliserade versionerna.

 

 

3

 

När allt är klart har ni en komplett ritning som stämmer, en stor tidsbesparing vid framtida kontroller i systemet.

 

FREDRIK SUNDSTRÖM

Larm / Statuskontroll

 

Fredrik har stor erfarenhet av larmsystem och känner till styrkor och svagheter i stora och komplicerade system. Fredrik är med i hela processen under digitaliseringen av ert larmsystem.

 

fredrik@heatia.se

 

 

 

 

1

Vi kontrollmäter ert befintliga larmsystem och korrigerar fel på larmritningarna.

 

2

Vi digitaliserar alla larmritningar och sammanfogar äldre system/ritningar i dom nya digitaliserade versionerna.

 

3

När allt är klart har ni en komplett ritning som stämmer, en stor tidsbesparing vid framtida kontroller i systemet.