FLEXIBLA FJÄRRVÄRMETJÄNSTER

 

Vi utför fjärrvärmetjänster inom nyproduktion, reparationer och special fittings. Dessutom tillhandahåller vi både larmprojektering och larmmätning. Våra tjänster och produkter specialutformas efter dina behov. Vi har förmågan och kunskapen att identifiera dina problem och kompetensen att lösa dem. Ingen situation eller skada är den andre lik. Därför fokuserar vi på att erbjuda speciallösningar och egna konstruktioner som åtgärder på dina problem

 

 

 

 

 

 

EN TRYGG TOTALLEVARANTÖR

 

Ibland kan underhållet på ert nät bli lidande på grund av att det helt enkelt inte finns tid. Med vår SMG-lösning är vi med dig hela vägen. Från felsökning till färdig reparation eller från projektering till färdig nybyggnation.

 

 

 

 

SÖK

 

Vi statusmäter nätet, upprättar en handlingsplan och en prioriteringslista på de fel som upptäckts.

 

 

MÄT

 

Inmätning av påträffade felkällor. En åtgärdsplan upprättas utifrån mått och uppgifter från inmätningen.

 

 

GRÄV

 

Er entreprenör eller av oss tillhandahållen entreprenör kan nu med hjälp av åtgärdsplanen reparera felen.

 

 

 

 

NÖJDA KUNDER ÄR BÄSTA MARKNADSFÖRINGEN

 

Med ett arbetsfält som sträcker sig över hela Sverige ser vi oss själva som en trygg och flexibel problemlösare. Här är några företag och organisationer som vi levererat tjänster eller produkter till.

 

 LOGSTOR - POWERPIPE - UPONOR - VÄRMEVÄRDEN - VATTENFALL - E.ON VÄRME - KARLSTAD ENERGI - BENGTSFORS KOMMUN

 

 

 

 

 

 

VI HÅLLER VÄRMEN

 

Heatia är ett entreprenadföretag som arbetar med fjärrvärmesystem. Grunden satte företagets vd Conny Gustavsson när han startade Heatia 2003. Då med samma vision som nu – att Heatia ska fungera som en trygg och flexibel problemlösare inom branschen.

 

 Idag erbjuder Heatia speciallösningar inom skarvisolering på fjärrvärme- och fjärrkylarör liksom underhåll av dem. Installationer av larmcentraler och larmritningar är också en del av verksamheten.

 

 På Heatia är vi vana vid att arbeta i stora projekt. Genom utbildningar och planeringsarbete ser vi till att tillhandahålla ett brett sortiment och att tidplanerna hålls. Tack vare vår flexibilitet och noggrannhet vid planering kan vi utföra jobb över hela Sverige.

 

Vi strävar mot ständig utveckling. Målet är att upptäcka nya, effektivare och bättre sätt att arbeta inom branschen. På så sätt kan vi se till att nå vår vision om att vara en trygg och flexibel problemlösare.

 

Till och med närmare än du tror.